Home > Com col·laborar?

Empreses

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és una etiqueta que dóna valor a l’empresa. Està demostrat que la percepció de l’empresa per part del client millora si aquesta es dedica a col•laborar amb el tercer sector. Una empresa que inverteix en el tercer sector, està instaurant una cultura ciutadana de solidaritat. El nostre objectiu és aconseguir que les persones que tenen un problema d’addicció a les drogues o l’alcohol, el superin i tornin a integrar-se al mercat laboral i en la societat. Ajuda’ns, cada vegada hi ha més empreses que ho fan.Tipus de pagament

Donació (import)

Vull que el meu donatiu sigui:

Dades personals

Has col·laborat abans amb nosaltres?:

Accepto la política de Privadesa

Certificat de donacions

  Vull rebre el certificat de desgravament/donació

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , PROJECTE HOME BALEARS (format per FUNDACIÓ NOUS VENTS , FUNDACIÓ PROJECTE JOVE , FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARS, GESTORA PROJECTE HOME SÓN MORRO SL i PROJECTE HOME INSERCIÓ SL) , comunica als usuaris del lloc web www.projectehome.com , així com als que les dades facilitades mitjançant la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts i que tenen la consideració de dades de caràcter personal , seran incorporades a fitxers la responsabilitat correspon a PROJECTE HOME BALEARS , amb la finalitat de poder gestionar el servei sol · licitat, contestar la sol · licitud i / o tramitar seva petició .

Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament . Els usuaris garanteixen i responen , en qualsevol cas , de la veracitat , exactitud , vigència , autenticitat , pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades , i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades .

En aquells casos on per realitzar una sol · licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un ” clic ” al botó d’enviar , la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat .

 * Actualment, els donants particulars poden desgravar-se un 25% de la donació a la Declaració d'IRPF