Transparència

PROJECTE HOME BALEARS es finança a través de fons públics, privats, propis i aportacions solidàries, i les nostres comptes són auditats anualment.

A més, la nostra intervenció es realitza d’acord amb les més estrictes normes de professionalitat i confidencialitat, i així ho acredita la certificació ISO 9001:2000.
El 2004 vam obtenir el certificat de Qualitat ISO 9001:2000 en programes lliures de drogues i de prevenció, i el 2007 ho vam fer extensiu a tots els nostres programes de tractament, al disseny de nous programes ia la gestió de recursos humans, Infraestructures i Compra. El 2010 vam renovar novament aquestes certificacions.

Però considerem que es podia avançar encara més cap qualitat, amb la implantació efectiva en 2009 del model de gestió de l’excel·lència EFQM. Aquest model ens proporciona un referent de gestió d’alta exigència i al mateix temps ens facilita un sistema de millora amb lògica en totes les àrees. Un esquema que ens fa avançar però que també s’adequa a una organització no empresarial com és Projecte Home Balears.

En adoptar, perseguim incrementar constantment l’eficàcia, l’eficiència i efectivitat de totes les activitats desenvolupades per Projecte Home Balears, i satisfer les necessitats i expectatives de les persones en tractament i dels seus familiars, dels voluntaris i voluntàries i dels nostres propis professionals.

Es tracta, en definitiva, d’estar disposats a buscar i proporcionar sempre la millor resposta al que la societat balear demanda i espera de Projecte Home, ara i en el futur. I el fet d’haver rebut el Premi Plata d’excel·lència en la Gestió 2010, alhora que ens reafirma en el nostre compromís amb la qualitat, ens estimula a superar amb nous reptes de futur.

2016 FPHB COMPTES ANUALS AUDITATS2015 FPJ COMPTES ANUALS AUDITATS2016 FNV COMPTES ANUALS AUDITATS2017 COMPTES ANUALS AUDITATS2015 FHL COMPTES ANUALS AUDITATS2015 FNV COMPTES ANUALS AUDITATS2017 COMPTES ANUALS AUDITATS2016 FPJ COMPTES ANUALS AUDITATS2015 FHL COMPTES ANUALS AUDITADES