Noticies

Subvenció Ajuntament de Llubí

08 Jan 2019

L’Ajuntament de Llubí ha concedit una subvenció a la nostra entitat per a l’any 2018. D’aquesta manera l’Ajuntament dóna suport a les activitats que la nostra entitat du a terme  Donam les gràcies a l’Ajuntament de Llubí per aquesta iniciativa.    

Signatura del conveni de col·laboració amb l`empresa Sampol Ingenieria y Obras

02 Jan 2019

El passat divendres 28 de desembre, es va signar un acord entre Sampol Ingenieria i Obres i la fundació Projecte Home Balears,Amb aquesta signatura es confirma la necessitat de col·laboració entre la companyia Sampol i Projecte Home, en la ferma decisió d`abordar la problemàtica de l`exclusió social, unint esforços per a la prevenció del [...]

Suport del Consell d’Eivissa

14 Dec 2018

  El Consell Insular d`Eivissa mitjançant la convocatòria d`ajudes econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l`illa d`Eivissa per a l`any 2017, ha donat suport a la nostra entitat en el desenvolupament del projecte Programa de prevenció, tractament i reinserció social en [...]

Finançament del Govern de les Illes Balears amb càrrec al IRPF 2017

10 Dec 2018

 La conselleria de Serveis Socials i Cooperació mitjançant la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per a l’any 2017 [...]

Suport de l`Institut Balear de la Dona

03 Dec 2018

L’Institut Balear de la Dona mitjançant la convocatòria de subvencions en matèria d’accions de foment de l’associacionisme i de suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes per a l’any 2018, ha concedit a la nostra entitat una subvenció per al desenvolupament del Projecte La transversalitat de la perspectiva de Gènere en [...]