Entenem que la prevenció ha d’arribar a tots els àmbits de la societat i que tots som agents preventius. Actualment desenvolupem ambiciosos programes de prevenció en els àmbits familiar i escolar, que ens permeten que cada any arribem a més de 5.000 joves, les seves famílies i docents. També treballem la prevenció laboral, a empreses interessades en que els seus treballadors rebin aquesta formació.

Executat en l’àmbit escolar, a alumnes de secundària, el programa ENTRE TOTS tracta d’educar els alumnes en habilitats per a la vida, que els permetin tenir un criteri clar a l’hora de rebutjar el consum de drogues i altres qüestions que puguin determinar la seva autonomia personal.

Però la prevenció també s’ha de fer en l’àmbit familiar, sent la família el principal agent preventiu. Per a això desenvolupem el programa A TEMPS dirigit a pares i mares, els fills dels quals presenten un consum incipient de substàncies tòxiques i que necessiten assessorament i instruments educatius d’intervenció.