Home > Noticies

Protocol de prevenció enfront del coronavirus (Covid-19)

Protocol de prevenció enfront del coronavirus (Covid-19)

 Els coronavirus són un tipus de virus que habitualment circulen entre determinats animals però que a vegades poden mutar i començar a afectar éssers humans.

En el cas que ens ocupa aquest nou coronavirus va ser identificat a la Xina a la fi del 2019 i és un nou cep que no s`havia vist prèviament en humans. Això en absolut és estrany, és un procés molt normal que ocorre contínuament, i no serà estrany que en els pròxims mesos bona part de la població s`hagi contagiat o hagi estat en contacte amb persones infectades.

Forma de transmissió: Totes les persones en parlar, tossir i esternudar emetem unes gotes respiratòries denominades gotes de Flügge, aquestes gotes poden entrar en contacte amb les mucoses d`altres persones (especialment boca, nas i ulls) o dipositar-se sobre superfícies (especialment horitzontals com a taules, teclats, poms de porta, baranes, etc) amb les quals estem en contacte amb les nostres mans i així produir-se la transmissió del virus.

Símptomes d`infecció: Després d`un període d`incubació d`entre 2 i 14 dies apareix un quadre amb:
• Febre alta
• Tos
• Sensació de falta d`aire
• Sol a vegades també diarrea i dolor abdominal.
En els quadres més greus pot provocar pneumònia i fallada renal i generalment es donen en persones d`edat avançada o malalts crònics de cor, pulmons o amb problemes d`immunitat.

Mesures generals de prevenció d`aquest i altres virus respiratoris:
• En cas de sofrir una infecció respiratòria evitar el contacte pròxim amb altres persones (petons, abraçades, etc.) mantenint una distància prudencial d`entre 1-2 metres.
• En tossir i esternudar cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o utilitzar mocadors d`un sol ús que immediatament es dipositessin en el contenidor adequat. Si s`utilitza la mà rentar-la immediatament amb un producte antisèptic.
• Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
• Rentar-se les mans sovint (diverses vegades al dia), evitant l`ús de tovalloles de tela, sinó fent ús dels d`un sol ús.
• Extremar les mesures de neteja de superfícies horitzontals (taules de treball, teclats d`ordinador, menjador, poms, manetes, cuina…).
• L`ús d`antibiòtics ni tracten ni prevenen.

Recomanacions especials per a la prevenció de la disseminació del coronavirus en totes les dependències de PHB (suggerides pel director científic de l`Institut de Recerca Sanitària Illes Balears IdISBA):

Haig de recordar que com Projecte Home no som un centre de diagnòstic i tractament de malalties, per la qual cosa:

  • Qualsevol cas de persona tant usuària com professional que presenti símptomes de refredat, tos i/o febre i atès que ens trobem en un context d`epidèmia, no ha d`acudir a les instal·lacions de PH i romandre a la seva casa. Si els símptomes de tos i febre persisteixen hem de telefonar al 061 que actuessin segons el protocol establert, però no acudir als serveis d`urgències hospitalàries amb la finalitat de no col·lapsar les mateixes.
  • Queda prohibit l`accés a les dependències dels familiars i amics que presentin símptomes de refredat, tos i febre. La resta de familiars hauran de procedir a la rentada de mans amb aigua i sabó (recomanen un mínim de 20 segons) en el bany més pròxim a la porta d`accés (banys de la sala d`espera a Son Morro i caldrà habilitar altres banys en els altres centres de PHB).
  • Els usuaris que entren i surten de les instal·lacions hauran de procedir a la rentada de mans cada vegada que accedeixin a aquestes.
  • Queden prohibides les mostres d`afecte com donar-se les mans, abraçades i petons.
  • Qualsevol persona usuària que treballi en jardineria haurà de procedir a la rentada de mans abans d`entrar en els edificis.
  • Es prohibeixen les reunions de gran nombre de persones dins de les instal·lacions de PHB.
  • En general la recomanació de rentar-se les mans amb freqüència va dirigida a eliminar contagis a través d`objectes, que és igual d`eficaç que guardar les distàncies.
  • Remetre als seus domicilis a totes aquelles persones que presentin els símptomes d`una infecció respiratòria aguda.