Home > Què fem

Formació

Formació per a col·lectius vulnerables 

Projecte Home Balears (PHB) duu a terme iniciatives de diferent abast i caràcter, que tenen com a objectiu essencial complementar el procés educatiu terapèutic tractament de les persones usuàries, gràcies al suport d`institucions públiques o d’entitats privadas.

La formació es constitueix com un element bàsic de cara a una inserció sociolaboral. Per això, acompanyam les persones vinculades a PHB, en situació d`atur, en la seva preparació per afrontar la vida i el treball com una part fonamental per a la integració social. Els hi facilitem la realització de les accions necessàries, per a què aconsegueixin un adequat procés d`incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball.

Aquest procés formatiu es porta a terme gràcies al treball en xarxa, amb el teixit social de la nostra comunitat i el conjunt d`empreses compromeses socialment amb la nostra tasca, les quals faciliten la integració laboral de les persones vinculades a PHB.

A continuació detallem els projectes més significatius:

PQI (Programa de Qualificació Inicial)

Els joves són un col·lectiu que requereix una cura molt especial. Entre d’altres propostes formatives se’ls ofereixen els Cursos de Qualificació Inicial (PQI).

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1.

Unes competències homologades dins el Catàleg nacional de qualificacions professionals, perquè tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis. Estan dirigits als alumnes de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Actualment, a PHB s’imparteix el PQI d‘Auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria’. 

 

 

Certificats de Professionalitat (SOIB)

Organitzam programes específics de formació per poder obtenir els certificats de professionalitat adreçats als col·lectius vulnerables per accedir al mercat laboral. A PHB desenvolupam dues modalitats de certificat de professionalitat:

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’ i ‘Activitats auxiliars d’agricultura`.

Ambdues formacions estan integrades dins l`itinerari integral d`inserció que l`entitat porta a terme, amb l’ajut subvencionat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el Fons Social Europeu (FSE).

 

Formació per a professionals: necessitat d`una millora contínua

A PHB valoram la formació com un recurs indispensable per a l`eficiència i l`efectivitat de la nostra tasca . Per aquest motiu, oferim la oportunitat de formació a treballadors i treballadores i la adaptació de les seves competències al seu lloc de feina mitjançant un Pla de Formació anual, que inclou a totes les persones treballadores del grup. 

L’objectiu de PHB és mantenir un procés de millora contínua, un esforç constant per millorar els serveis, les teràpies o els processos desenvolupats per tota l’organització.

En aquest sentit de millora contínua procuram, de forma gradual, la recerca de l’eficiència, mitjançant la identificació, la reducció i l’eliminació d’aquelles tasques o processos que no són òptims.

Sergi Canal, director terapèutic i de recursos humans, ens parla del procés formatiu dels equips de Projecte Home Balears.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar