Home > Què fem > Programes Terapèutics

Programes de prevenció

Prevenció


La clau de l`èxit
Per a Projecte Home Balears (PHB) la prevenció és la clau de l`èxit per aconseguir un creixement biològic, psicològic i social dels nostres joves allunyats de les addiccions. Per això necessitem actuar i incidir des de diferents àmbits: implicant al major nombre d`agents socials, sobretot a les famílies i als entorns [...]

Prevenció escolar


Aprendre les habilitats necessàries per a la vida
Les conductes de risc, relacionades amb el consum de substàncies o amb l`addicció a les tecnologies, sol iniciar-se durant l`adolescència i la joventut. En aquest àmbit, PHB disposa de diferents programes de prevenció per al segment educatiu i escolar.
Són programes adaptats i validats a nivell [...]

Prevenció laboral


La prevenció millora la productivitat
Són molts els motius que sustenten la necessitat de desenvolupar accions en les empreses i els centres de treball per a la prevenció i l`abordatge del consum de drogues.
En aquesta línia, PHB coincideix amb el compromís empresarial d`atendre la prevenció com la millor inversió per al desenvolupament de les [...]

Prevenció familiar


Programa d`Atenció Familiar (PAF)
El Programa d`Atenció Familiar (PAF) està dissenyat per a aquells casos en què els joves menors d`edat s`han iniciat en el consum de drogues, bé legals bé il·legals.
Aquests grups adolescents o juvenils reuneixen una sèrie de factors de risc que els poden conduir, en el futur immediat, a un consum [...]

Prevenció comunitària


Xarxes de prevenció comunitària
Per Prevenció Comunitària entenem, des PHB, la capacitat de mobilitzar la comunitat per realitzar un conjunt d`actuacions consensuades, programades i coherents, per assolir uns objectius comuns, en aquest cas, la prevenció de les addiccions.
La intervenció es realitza des de diferents àmbits: des de l`escola, [...]