Home > Què fem

Prevenció comunitària

Xarxes de prevenció comunitària

Per Prevenció Comunitària entenem, des PHB, la capacitat de mobilitzar la comunitat per realitzar un conjunt d`actuacions consensuades, programades i coherents, per assolir uns objectius comuns, en aquest cas, la prevenció de les addiccions.

La intervenció es realitza des de diferents àmbits: des de l`escola, passant per la família i arribant fins a la comunitat, implicant així a institucions i a tots els agents socials.

Aquests programes s`emmarquen en la línia de prevenció de la salut, els hàbits saludables, la família, la importància de les relacions, els actors de prevenció o els factors de risc...

PHB coordina i treballa, en aquest àmbit comunitari, amb els diferents agents socials amb un objectiu primordial: crear xarxes de prevenció comunitària.

En aquesta iniciativa s`ofereix informació i formació als agents socials i s`estableixen els vincles necessaris i els protocols de derivació.

Convé tenir en compte que les relacions familiars són un factor de prevenció fonamental, però també, i al mateix temps, poden convertir-se en els principals factors de risc.

Per atendre qualsevol demanda informativa o concretar una actuació a les institucions, des dels ajuntaments a altres entitats de caràcter local i social, estem a disposició.

Contacta con PHB
•Tel.  971 793 750 )
•Correu electrònic prevencio@projectehome.com

 

Pla Municipal de Drogues de Sant Antoni

El PMD del municipi de Sant Antoni és un servei gestionat per Projecte Home Balears i que constitueix la resposta municipal al fenomen de les drogodependències i altres addiccions, així com els problemes associats derivats d`aquestes.

Dóna l’abast a diferents àmbits com és la prevenció comunitària, escolar, familiar i el control de l`oferta.

Pretén donar estabilitat a les accions i els programes desenvolupats i establir els principis generals i específics d`actuació que han d`inspirar els programes destinats a afrontar el fenomen de les drogodependències.

Des del PMD es duu a terme un tractament integral del fenomen de les drogodependències i els fets que els motiven.

Són funcions del mateix Pla les següents:

- Implementació de programes propis.

- Informació i assessorament als joves i les seves famílies.

- Conèixer i controlar totes les activitats preventives que es realitzin en el municipi.

- Coordinació amb totes les institucions públiques, privades, ONGs, associacions, etc. que desenvolupin activitats preventives en el nostre municipi.

  • Avaluació durant i al final de cada activitat o programa.
  • Reajustaments de les activitats segons les circumstàncies.
  • Disseny de noves propostes i programes segons les necessitats canviants de la població.
  • Coordinació de les Àrees Municipals implicades.
  • Divulgació en els mitjans de comunicació sobre les activitats que es duen a terme dins del Pla.

 

C/ Ramón y Cajal 19, Espai Jove (Planta baixa) – Sant Antoni de Portmany
Cita prèvia +34 674288056

pmd@santantoni.net