Home > Què fem

Prevenció escolar

Aprendre les habilitats necessàries per a la vida

Les conductes de risc, relacionades amb el consum de substàncies o amb l`addicció a les tecnologies, sol iniciar-se durant l`adolescència i la joventut. En aquest àmbit, PHB disposa de diferents programes de prevenció per al segment educatiu i escolar.

Són programes adaptats i validats a nivell nacional i amb resultats comprovats. A més, aquests programes de prevenció, tant universal com selectiva, formen part del pla tutorial dels centres educatius.

Assessoram i formam al professorat en un conjunt d`activitats de prevenció, amb recursos i materials específics. Tot això amb l`objectiu que siguin aquests mateixos centres i professors els que duguin a terme les activitats amb els alumnes, bé a les aules o bé a les tutories. Abastam diferents temàtiques, com ara:

• La informació bàsica sobre els perills del consum de l`alcohol i drogues
• La prevenció del mal ús, abús o addicció a les tecnologies digitals o a través d`elles
• I proposem una guia per desenvolupar les habilitats socials, la gestió emocional o la resolució de conflictes

El nostre compromís és oferir als adolescents i joves informació veraç i important i, alhora, facilitar-los l`aprenentatge de les habilitats necessàries per a la vida: les socials, una adequada autoestima o l`aprenentatge de la gestió emocional…

Amb tot això, augmentam els factors de protecció i disminuïm els de risc, elements clau en la prevenció. Per atendre qualsevol demanda informativa o concretar una actuació als centres educatius, estem a la vostra disposició.

Contacta amb PHB

•Tel. 971 793 750
•E-mail  prevencio@projectehome.com