Home > Què fem

Prevenció familiar

Programa d`Atenció Familiar (PAF)

El Programa d`Atenció Familiar (PAF) està dissenyat per a aquells casos en què els joves menors d`edat s`han iniciat en el consum de drogues, bé legals bé il·legals.

Aquests grups adolescents o juvenils reuneixen una sèrie de factors de risc que els poden conduir, en el futur immediat, a un consum problemàtic i a una greu addicció.

La intervenció, encara que gira al voltant dels joves, es realitza fonamentalment amb els pares i mares o tutors, si bé en cas necessari es podrà intervenir directament amb els joves en sessions conjuntes.

Per això, aquesta intervenció de prevenció específica s’ofereix de manera individual i en l`àmbit familiar. L`objectiu és realitzar un treball no només centrat en el consum, sinó també en els comportaments, la conducta, les relacions familiars, el grup d`iguals i el temps lliure.

Aquest programa educatiu també té com a finalitat: proporcionar recursos, tècniques, habilitats i destreses, per reduir els problemes que es produeixen en la família quan algun membre de la mateixa ja s`ha iniciat en el consum de drogues.