Home > Què fem

Programes per a Joves

Projecte Jove aglutina tots aquells dispositius amb l`objectiu de donar una resposta a la problemàtica tant d`addicció a substàncies com d`ús problemàtic de tecnologies digitals entre la població més jove.

Destinat a persones entre 14 i 23 anys i els seus familiars, compta amb diferents programes de tipus educatiu terapèutic, adaptats a les diferents realitats que presenten aquestes persones.

Gisela López, directora dels programes per a joves de Projecte Home Balears, ens explica els diferents programes d`atenció que tenim.