Què fem?

El nostre compromís amb la societat es concreta en oferir tractaments perquè les persones drogodependents puguin viure una vida lliure d’addiccions.

Per donar una resposta a aquesta problemàtica, Projecte Home Balears s’estructura en àrees de treball. Aquesta divisió permet optimitzar els recursos de la nostra entitat, obtenint uns alts estàndards de satisfacció tant en personal remunerat i voluntari, persones en tractament i familiars d’aquestes.

Els programes existents busquen que cada persona recuperi el protagonisme de la seva vida. Per això és important que entengui que el problema no rau en la substància consumida sinó en un mateix. L’objectiu comú dels tractaments és que cada persona assumeixi el protagonisme de la seva pròpia vida .

Per poder oferir la millor alternativa  les persones que acudeixen a l’entitat, disposem d’una Unitat de Diagnòstic, en la qual, els professionals determinen quina modalitat d’intervenció s’ajusta millor a les necessitats de qui demanda ajuda.

El procés terapèutic es sustenta sobre tres pilars: la persona en tractament, la família i el centre. La família adquireix una especial importància, sempre que hi hagi, ja que constitueix el nucli més proper i directe de la persona en tractament de cara al seu procés de reinserció.

Quan la família no pot acompanyar la persona en tractament en el seu procés, Projecte Home Balears ofereix un servei residencial per a qui no té suport familiar, o per a qui és resident fora de l’illa de Mallorca.