Home > Què fem

Serveis complementaris

Cada programa està pensat per a un perfil específic, però hi ha aspectes comuns en tots ells, de manera que es posa a disposició de les persones a les que atenem una sèrie de serveis complementaris o transversals que milloren l’eficàcia i l’eficiència de la nostra intervenció educativa i terapèutica.

Comissió d`Igualtat 

L’accés de les dones a programes de tractament i l’adherència d’aquestes als mateixos és inferior que en els homes. Això ens va motivar per aplicar de manera transversal un enfocament de gènere per tractar la realitat de les necessitats de les dones toxicòmanes. Comissió d`Igualtat és un programa transversal, dirigit a homes i dones que integra la perspectiva de gènere en els programes terapèutics.

La nostra entitat es va adherir al Pacte Social el dia 9 de març de 2017 amb el compromís de:

  • Conscienciar a la plantilla de la nostra entitat a desenvolupar accions individuals contra la violència masclista
  • Informar de la existència del Pacte a totes les persones usuàries de l’entitat
  • Treballar amb objectius que desenvolupin la Igualtat entre homes i dones i la eradicació de qualsevol forma de violència
  • Continuar reforçant el pla d`igualtat a l`Entitat

                                                       

Assessoramient jurídico-social

Els usuaris disposen d’un servei jurídic i intervenció social d’informació, assessorament i orientació de l’ordre jurídic-legal i social.
Des del Servei, es realitzen entrevistes d’assessorament específic i individualitzat, perquè els participants disposin d’informació personalitzada de tràmits a realitzar, orientació i assessorament de caràcter jurídic, tècnic-legal en assumptes econòmics, administratius i socials, i / o derivació als serveis comunitaris o agents socials competents.

Servei d’atenció mèdico- psiquiàtrica

Des de fa ja uns anys a causa de l’augment dels casos de Patologia Dual, Projecte Home Balears va posar en marxa aquest servei per millorar la qualitat en l’atenció a les persones que presenten un trastorn mental associat al consum de substàncies, i poder oferir-los un servei integral durant el seu tractament, complementant la intervenció terapèutica, amb l’objectiu d’afavorir la seva inserció en la societat. Per a això comptem amb dos psiquiatres que ofereixen atenció individualitzada a les persones en tractament així com assessorament i formació específica als equips terapèutics.

Des d’aquest servei es fomenten hàbits de vida saludables, com l’esport, l’alimentació o la deshabituació tabàquica, la responsabilitat personal cap al autocura, afavorint el correcte ús de la xarxa pública sanitària, i de la medicació prescrita.

Virgilio Traid, psiquiatra, ens descriu el treball que es realitza en el camp de la psiquiatria en PHB.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar