El passat divendres 28 de desembre, es va signar un acord entre Sampol Ingenieria i Obres i la fundació Projecte Home Balears,
Amb aquesta signatura es confirma la necessitat de col·laboració entre la companyia Sampol i Projecte Home, en la ferma decisió d`abordar la problemàtica de l`exclusió social, unint esforços per a la prevenció del consum d`alcohol i altres drogues.

Així mateix Sampol es compromet a invertir en formació i prevenció per als seus treballadors, comptant per això amb els serveis d`assessorament en aquesta matèria de la Fundació Projecte Home Balears.


Moltes gràcies!

 

Jesús Mullor president ejecutiu de Projecte Home Balearsi  Fernando Sampol de Sampol Ingerniería y Obras després de la signatura del conveni de col·laaboració

Noticies