Home > Transparència

Codi bon govern i manual prevenció blanqueig capitals

Bon govern i bones pràctiques

Codi de bon govern 

Per a la millora de la transparència, Projecte Home Balears (PHB) ha creat un codi únic, abastant totes les fundacions que el conformen.

El bon govern és un concepte extens que es desprèn del concepte d`ètica pública i que es pot resumir com un conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques que han de guiar l`actuació dels alts càrrecs, els directius i la resta de treballadors de PHB.

Essent la finalitat que PHB funcioni amb la màxima transparència i ètica pública i que els serveis que presti siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones i la societat en general.

Manual de prevenció del blanqueig i lluita contra el terrorisme 

La responsabilitat ètica, el compromís social i la transparència són models de conducta que incorpora Projecte Home Balears (PHB) des dels seus orígens. Per això, en aquesta matèria tan sensible de prevenció del blanqueig i de lluita contra el terrorisme, en compliment de la Llei 10/2010, PHB té interès a anar més enllà de l`estricte compliment de les normes que directament i particularment l’afecten.

Per aquesta raó adopta i estableix, com a mesura d`autoregulació, un Manual que dicta:

‘... totes les Fundacions han de conservar, durant el termini establert en l`article 25, registres amb la identificació de totes les persones que aportin o rebin a títol gratuït fons o recursos de la fundació, en els termes dels articles 3 i 4 d`aquesta Llei.

Aquests registres han d`estar a disposició del Protectorat, de la Comissió de Vigilància d`Activitats de Finançament del Terrorisme, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i d’Infraccions Monetàries o dels seus òrgans de suport, així com dels òrgans administratius o judicials amb competències en l` àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme.’

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar