Home > Transparència

Dades estadístiques

Les dades són importants, més ho són les persones

Els valors humans: d’igualtat i no discriminació, de consideració positiva de la persona, de respecte a la llibertat individual, de l’entorn sociofamiliar cohesionat, de la professionalitat, responsabilitat, coherència i honestedat, fan part de l’ADN de Projecte Home Balears (PHB).

Uns valors que se sustenten sobre unes dades, unes quantitats, els nombres d’usuaris o els dels comptes anuals, que també responen al nostre compromís de transparència.

Properament, tornarem a fer balanç per saber com evoluciona el món de les addiccions a la nostra comunitat i a l’entorn més proper. Encara que les dades referides al darrer exercici auditat, el 2019, expliciten una realitat difícil i complicada.

1.669 PERSONES ATESES

Pel que fa a l’atenció a la drogodependència, el 2019, 1.669 persones, així com als seus familiars, varen ser ateses als programes i dispositius terapèutics de PHB. D’aquestes 1.669 persones, gairebé una de cada 5 (19,5%) eren dones.

 -Un 20% de les persones ateses ho foren a programes residencials.
- Un 80% de les persones ateses ho foren a programes ambulatoris.

En conjunt, una mitjana de 542 persones es trobaven en tractament cada dia.

SUBSTÀNCIES

Segons la substància principal de consum, La Cocaïna (49,1%) i Alcohol (25.9%) generen en conjunt les dues terceres parts dels ingressos terapèutics.

La cocaïna (gairebé en nou punts) i en menor mesura el cánnabis (mig punt) són les úniques substàncies que incrementen el seu pes en el conjunt de persones afectades respecte a l`any anterior, mentre que la heroïna descendeix percentualment en més de tres punts, passa d`un 13,3% en 2018 a un 10,2% en 2019. L`alcohol per part seva, descendeix percentualmenten més de cinc punts, passant d`un 31,3% en 2018 a un 25,9% en 2019.

MITJANA D’EDAT i PREVENCIÓ

 La mitjana d’edat en el moment de l’ingrés va ser de 37,3 anys, quatres dècimes superior a la de 2018 (36,9).

3.371 alumnes vàren participar als diferents programes i tallers de prevenció.

Si voleu conèixer més a fons totes les dades estadístiques i d’evolució de les addiccions, teniu a disposició aquest conjunt de gràfiques de PHB.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar