Home > Transparència

Dades estadístiques

Les dades són importants, més ho són les persones

Els valors humans: d’igualtat i no discriminació, de consideració positiva de la persona, de respecte a la llibertat individual, de l’entorn sociofamiliar cohesionat, de la professionalitat, responsabilitat, coherència i honestedat, fan part de l’ADN de Projecte Home Balears (PHB).

Uns valors que se sustenten sobre unes dades, unes quantitats, els nombres d’usuaris o els dels comptes anuals, que també responen al nostre compromís de transparència.

Properament, tornarem a fer balanç per saber com evoluciona el món de les addiccions a la nostra comunitat i a l’entorn més proper. Encara que les dades referides al darrer exercici auditat, el 2017, expliciten una realitat difícil i complicada.

1394 PERSONES ATESES

Pel que fa a l’atenció a la drogodependència, el 2017, 1394 persones, així com als seus familiars, varen ser ateses als programes i dispositius terapèutics de PHB. D’aquestes 1394 persones, una de cada 5 (20,0%) eren dones.

-Un 12,7% de les persones varen ser ateses a programes per a joves i adolescents.
-Un 24,7% varen ser ateses a programes residencials per adults.
-Un 26,0% a programes ambulatoris per adults.
-Un 16,4% eren persones ateses a programes de reducció del dany.
-Un 13,4% varen rebre atenció a programes penitenciaris.

En conjunt, una mitjana de 523 persones es trobaven en tractament cada dia.

SUBSTÀNCIES

Segons la substància principal de consum, Cocaïna (37,7%) i Alcohol (30,3%) generen en conjunt les dues terceres parts dels ingressos terapèutics.

La cocaïna és l’única substància que incrementa el seu pes en el conjunt de persones afectades respecte l’any anterior (4,4 punts percentuals més), mentre que alcohol i heroïna mantenen uns % pràcticament idèntics al 2016. Al seu torn, la proporció de cànnabis es reduiria respecte el conjunt un 3,6%.

MITJANA D’EDAT i PREVENCIÓ

La mitjana d’edat en el moment de l’ingrés va ser de 36,3 anys, una dècima inferior al de 2016 (36,4).

7128 persones (alumnes, familiars, mediadors socials, tècnics de prevenció laboral i treballadors, etc.) participaren a les diferents activitats de prevenció desenvolupats per PHB el 2017.

De fet, 6830 alumnes varen participar als diferents programes i tallers de prevenció.

Si voleu conèixer més a fons totes les dades estadístiques i d’evolució de les addiccions, teniu a disposició aquest conjunt de gràfiques de PHB.