Home > Transparència

Projectes

Projecte Home Balears dissenya i executa projectes de diferent mena que tenen com a objectiu complementar el tractament de les persones beneficiàries del programa. Aquests projectes, impulsats per la nostra entitat, estan cofinançats per institucions públiques i/o entitats privades.

Projectes de Formació

NOM ANY D`INICI ANY DE FI ENTITAT FINANÇADORA PRESSUPOST CONCEDIT DATA CONCESSIÓ
PQI Jardineria 2018 2019 DG Formació Professional 50.000 € 31/07/2019
PQI Comerç 2018 2019 DG Formació Professional 42.521 € 31/07/2019

  Projectes de Tractament i Prevenció

Al llarg de la nostra història hem anat desenvolupant diferents programes adaptats als diferents perfils i característiques de les persones amb problemes d`addiccions. Actualment disposem de 25 dispositius terapèutics i de prevenció (ja que un mateix programa es pot oferir amb diferents ubicacions) a Mallorca, Menorca i Eivissa.

NOM ANY D`INICI ANY DE FI ENTITAT FINANÇADORA PRESSUPOST CONCEDIT DATA DE CONCESSIÓ
Programa Horabaixa 2017 2018 DG Planificació i Serveis Socials 122.985 €  
Rehabilitació i reinserció sociolaboral per a reclusos i ex reclusos toxicòmans. 2017 2018 DG Planificació i Serveis Socials 42.447 €  
IRPF 2017 FPH Autonómic 2018 2018 DG Planificació i Serveis Socials 163.378 € 11/10/2017
IRPF 2017 FPJ Autonòmic 2018 2018 DG Planificació i Serveis Socials 65.2017,98 € 11/10/2017
Programa Horabaixa 2017 2018 DG Planificació i Serveis Socials 149.827,79 € 27/06/18
Rehabilitació i reinserció sociolaboral per a reclusos i ex reclusos toxicòmans. 2018 2020 DG Planificació i Serveis Socials 49.099,10 € 27/06/18
Activitats de génere ambn joves 2018 2019 IB Dona 10.000 € 28/11/2019
 IRPF nacional. P3. Programa penitenciari.  2017 2018 Ministerio de Servicios sociales  3.164 € 20/11/2017
 

Programa de prevenció, tractament i reinserció social en drogodependencies i altres addiccions a eivissa

 2018 2018 Consel d`Eivissa 16.588,78 € 07/12/2018
 Centre d`Eivissa  2018 2018 Ajuntament d`Eivissa 3.888,89 € 06/06/2018
 Tractament Inca 2018 2019 Ajuntament d`Inca 3.600 € 25/07/2018
 Tractament Alcudia (FPHB) 2018 2018 Ajuntament d`Alcúdia 3.100 € 22/11/2018
Tractament Ferreries 2018  2018  Ajuntament de Ferreries 500 €  17/07/2018
Tractament Sta. Eulària del Riu 2018 2018  Aj. Sta Eulària del Riu  3.515 € 21/12/2018
Tractament Maó 2018 2018 Ajuntament de Maó 550 €  

 Prevenció

NOM ANY D`INICI ANY DE FI ENTITAT FINANÇADORA PRESSUPOST CONCEDIT DATA DE CONCESSIÓ
Projecte d`atenció i capacitació familiar (PAF) 2018 2018 Ajuntament Palma 16.013 € 24/04/18
Tallers de prevenció per entitats socials 2018 20018 Ajuntament Palma 1.801,06 € 24/04/18
Prevenció Inca 2018 2019 Ajuntament Inca 21.000  € 25/07/2018
Projecte d`atenció i capacitació familiar (PAF)- ES CASTELL 2018 2019 Ajuntament Es Castell 1.500 € 30/04/2019

Orientació i inserció sociolaboral

Acompanyem les persones vinculades a Projecte Home Balears a què aconsegueixin l`autonomia personal, facilitant que realitzin les accions necessàries perquè aconsegueixin un adequat procés d`incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball. Aquest procés es porta a terme gràcies al treball en xarxa amb el teixit social de la nostra comunitat i la xarxa d`empreses compromeses socialment amb la nostra tasca i que faciliten la integració laboral de les persones vinculades a Projecte Home Balears.

Les persones usuàries tenen al seu abast diferents iniciatives que s’adapten a les seves necessitats concretes d’inserció sociolaboral, algunes amb el suport d’entitats publiques i privades.

NOM ANY D`INICI ANY DE FI ENTITAT FINANÇADORA PRESSUPOST CONCEDIT DATA DE CONCESSIÓ
IRPF NACIONAL: P7 cofinançament INSOLA 2017 2018 Ministerio de Servicios sociales 15.000 € 20/11/2017
Itineraris inserció + formació (2017-2018)  Mallorca 2017 2018 SOIB 564.596,82 € 14/06/2017
Itineraris inserció (2017-2018) Menorca 2017 2018 SOIB 102.138,82  € 14/06/2017
Itineraris inserció (2017-2018) Eivissa 2017 2018 SOIB 102.138,82  € 14/06/2017
Soib Dona 2018 2019 SOIB 19.164,33 € 23/08/2018
INCORPORA 2018 2018 Obra Social La Caixa 40.000 € 31/12/2019

 Manteniment de l`activitat

Subvencions de diferent natura que donen suport a activitats habituals i/o puntuals i al manteniment de l’entitat.

NOM ANY D` INICI ANY DE FI
ENTITAT FINANÇADORA PRESSUPOST CONCEDIT DATA DE CONCESSIÓ
Alcúdia (Gestora) 2018 2018 Ajuntament Alcúdia 6.700 € 22/11/2018
Caixa Colonya 2017 20018 Caixa Colonya 1.000 € 04/04/2018
Convocatòria Joventut - Manteniment FPJ 2018 2018 Conselleria Cultura i Esports 1.115 € 11/04/2018
Ajudes Banco de Santander II 2018 2019 Banco de Santander 5.000 € 08/10/2018Antoni Parets, director de Comunicació i Projectes, ens xerra de la tasca que desenvolupa PHB.