Home > Com col·laborar?

Fes-te soci

Servir és la nostra vocació i ajudar el nostre objectiu.

Els socis sou fonamentals per a l'òptim funcionament de PHB.

Gràcies a les vostres aportacions periòdiques podem millorar el nostre funcionament i mantenir-nos en condicions òptimes de servei amb capacitat d'innovar.

Amb el vostre suport, garantim el poder oferir teràpies efectives dirigides a tractar i prevenir les drogodependències. Qualssevol.

Es pot triar l'aportació que millor s'ajusti a cadascun.

“Cóm ens financiam?

Nous avantatges fiscals

“ARA FER UN DONATIU ET COSTARÀ LA MEITAT DONATIVO TECOSTARÁ LA MITAD”

L’ 1 de gener de 2015 va entrar en vigor la reforma fiscal que introdueix modificacions en la Llei 49/2002, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

Aquesta reforma introdueix una deducció del 75% per als primers 150 euros donats per persones físiques. En el cas de les societats, la deducció actual del 35% s'incrementa al 40% per a les donacions realitzades a una mateixa entitat durant almenys tres anys.

En tots dos casos es premia la teva fidelitat. En la següent taula veuràs les modificacions principals:Tipus de pagament

Donació (import)

Dades personals

Has col·laborat abans amb nosaltres?:

Accepto la política de Privadesa

Certificat de donacions

  Vull rebre el certificat de desgravament/donació

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , PROJECTE HOME BALEARS (format per FUNDACIÓ NOUS VENTS , FUNDACIÓ PROJECTE JOVE , FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARS, GESTORA PROJECTE HOME SÓN MORRO SL i PROJECTE HOME INSERCIÓ SL) , comunica als usuaris del lloc web www.projectehome.com , així com als que les dades facilitades mitjançant la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts i que tenen la consideració de dades de caràcter personal , seran incorporades a fitxers la responsabilitat correspon a PROJECTE HOME BALEARS , amb la finalitat de poder gestionar el servei sol · licitat, contestar la sol · licitud i / o tramitar seva petició .

Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament . Els usuaris garanteixen i responen , en qualsevol cas , de la veracitat , exactitud , vigència , autenticitat , pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades , i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades .

En aquells casos on per realitzar una sol · licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un ” clic ” al botó d’enviar , la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat .

 * Actualment, els donants particulars poden desgravar-se un 25% de la donació a la Declaració d'IRPF