Home > Transparència

Qualitat

Qualitat, excel·lència i solidaritat

La recerca de la qualitat i l`excel·lència a Projecte Home Balears (PHB) és un compromís inequívoc expressat ja des de l`inici de les seves activitats, tant en matèria de prevenció i tractament, com de formació i d’investigació. Tal i com es recull a la pròpia declaració de política de qualitat.

Aquesta és la clau que ha permès PHB passar de tractar a unes quantes desenes de persones el 1987, a atendre’n més de 1.300 cada any. I, també, augmentar el nombre de persones que aconsegueixen reiniciar les seves vides al marge de les addiccions.

L’any 1990, només tres anys després del seu naixement, PHB es va sotmetre de manera voluntària a la primera auditoria financera externa. Aquest acte de transparència econòmica, ja responia al compromís amb la qualitat i suposava un pas indispensable per assegurar un ús eficaç i eficient dels recursos econòmics.

El segon gran pas cap a la gestió de la qualitat total va ser l`establiment de la Programació Estratègica. L`elaboració del primer Pla Estratègic de Projecte Home Balears el 1999, amb una vigència de 5 anys, va suposar passar de moure’s en l`horitzó del dia a dia, i de la conjuntura més o menys immediata, a definir objectius estratègics a mig i llarg termini, tot establint les corresponents línies d`actuació que calia seguir per assolirlos.

El 2004 es va obtenir el certificat de Qualitat ISO 9001:2000 en programes lliures de drogues i el 2007 es vam fer extensiu a tots els programes de tractament, al disseny de nous programes i a la gestió de recursos humans, infraestructures i compra. Actualment, any rere any, es mantenen aquestes certificacions i ara es disposa vigent el certificat ISO 9001:2015.

D`altra banda, dins l’àmbit del model d’excel·lència i qualitat europeu EFQM, el 2010 PHB va obtenir la distinció de Plata al Premi Balear d`Excel·lència en la Gestió, convocat per l`Institut d`Innovació Empresarial (IDI).

Amb tot aquest bagatge, PHB vol incrementar de forma constant l`eficàcia, l`eficiència i efectivitat de totes les activitats que desenvolupa. A l’hora que es satisfan les necessitats i les expectatives de les persones en tractament i dels seus familiars, del voluntariat i dels nostres propis professionals.

Es tracta, en definitiva, d`estar disposats a cercar i proporcionar sempre la millor resposta a tot allò que la societat balear demana i espera de Projecte Home Balears, ara i en el futur.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar