Home > Coneix-nos

Xarxes i associacions

Dins de PHB

Asociació de Familiars i Amics de Menorca

L’Associació de Famílies està formada per tots aquells que sent familiars o amics de persones que estan o han estat realitzant algun dels programes terapèutics de Projecte Home Balears, desitgen compartir experiències, donar-se suport mutu i ajudar que la persona addicta superi el seu problema.
Col·laborar amb Projecte Home Balears en totes aquelles tasques en què les famílies puguin ser útils. El 2005 va néixer l’Associació de Familiars i Amics de Projecte Home Balears a Menorca, formada per persones vinculades amb la nostra entitat en aquesta illa.

L’associació està presidida per Fernando Prada Cachazo, phmenorca@projectehome.com

Xarxes Nacionals

Asociació Projecte Home

L’Associació Projecte Home està composta per 26 seus locals, amb més de 200 centres disseminats per 15 comunitats autònomes de tot Espanya, que atenen cada any a més de 12.000 drogodependents.
Cada centre es gestiona de forma autònoma i comparteix amb els altres el mètode terapèutic i la mateixa filosofia.
L’Associació és la gerent de la filosofia i la metodologia de Projecte Home i respon a la demanda dels centres per facilitar la relació entre tots ells i l’obertura de noves seus, recaptar fons, difondre la seva activitat i promoure la formació per als seus professionals.

http://www.proyectohombre.es

Incorpora Balears

Incorpora Balears

PHB forma part del programa incorpora, dirigit a la intermediació i l`orientació laboral de persones en risc d`exclusió. Actualment Incorpora està format per 13 entitats a Balears.
PHB pertany a Incorpora des de l`any 2.010.
 
Des de PHB l`any 2017 es cobriren 55 llocs de feinade un total de 102 persones ateses.
   
 • Projecte Home Balears (Entitat Coordinadora)
 • Amadip-Esment. Asociació Mallorquina de Persones amb Discapacitat Intelectual
 • Creu Roja Palma de Mallorca
 • Càritas Diocesana de Mallorca
 • Càritas Diocesana de Menorca
 • COCEMFE Balears
 • Deixalles Eivissa. Fundació Deixalles
 • Deixalles Mallorca
 • Fundació per a Personas amb Discapacitat Illa de Menorca
 • GREC. Grup Educadors de Carrer i Treball amb Menors
 • Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent
 • PREDIF. Federació de Discapacitats Físics de les Illes Balears
 • 3 Salud Mental
 • Coordinadora de discapacitados de les Illes Balears

Més informació

EAPN Xarxa per a la inclusió

El maig de 2005 diverses entitats de les Illes Balears ens associàrem per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social del nostre entorn. Amb aquest objectiu neix la XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL. EAPN– ILLES BALEARS.
Som una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre.
A més a més, estam associats amb L’EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs. És un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ acció social. Està constituïda per més de 25 xarxes nacionals i 22 organitzacions d’àmbit europeu.
També formem part de L’EAPN- ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es creà el 2004 i la formen 15 xarxes de les diferents autonomies i 14 entitats estatals.

 • ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva).
 • Associació Aula Cultural.
 • Associació SILOÉ.
 • Ateneu Alcari.
 • Càritas Diocesana de Mallorca.
 • Cooperativa Jovent.
 • Creu Roja Espanyola a les Illes Balears.
 • Espiral. Entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut.
 • FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear). Xarxa formada per:
 • Associació Pare Montalvo
 • GREC (Associació Grup de d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors)
 • Centre Mater Misericordiae
 • Llar Betlem (Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül)
 • Llar el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries)
 • Fundació Minyones
 • Fundació Natzaret
 • INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)
 • Jorbalán (Adoratrius Esclaves del Santíssim i la Caritat)
 • Patronat de l’Agrupació pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca.
 • Associació Miastènia d’Espanya (AMES)
 • Fundació Aldaba
 • Fundació IRes (Institut de Reinserció Social).
 • Fundació Patronat Obrer.
 • GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors).
 • INTRESS (Institut de Treball Social i de Serveis Socials).
 • PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social).
 • Projecte Home Balears.
 • Projecte Socio Educatiu Naüm. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

Xarxes Internacionals

El desig de cooperar, compartir experiències i fomentar la solidaritat amb la tasca exercida en altres països han estat raons fonamentals perquè Projecte Home Balears participi com a membre de les següents organitzacions:

RIOD (Xarxa Iberoamericana d’ONGs que treballen en drogodependències)

Projecte Home ha presidit la RIOD, una xarxa integrada per 59 ONG’s especialitzades en drogodependències i prevenció amb el suport del PNSD (Pla Nacional sobre Drogues) i de la CICAD-OEA (Comissió Interamericana per al Control d’Abús del Drogues).

WFTC (Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques)

La nostra Associació també va estar representada a nivell mundial en el congrés de la WFTC, celebrat a Melbourne (Austràlia), i va ser convidada a formar part de la Junta Directiva. Projecte Home Balears va ser triada per organitzar el Congrés Mundial previst per al 2004 a Palma de Mallorca (Balears).

ENA (European Network on Addictions)

És una xarxa que reuneix els professionals de Projecte Home a Itàlia, Portugal i Espanya, i de l’organització grega KETHEA. ENA planteja un doble objectiu: intercanviar experiències i establir una estratègia d’acció conjunta en àmbits com la recerca, la formació i l’avaluació de resultats.

ONU (Organització Nacions Unides)

Projecte Home és una ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides.