Home > Què fem

Inserció Sociolaboral

Inserció sociolaboral 

A Projecte Home Balears millorem l`ocupabilitat de les persones usuàries, oferint un servei d`acompanyament, capacitació, orientació laboral i intermediació amb empreses, que faciliti i faci possible una inserció laboral de qualitat i estable.  

A través d` itineraris individualitzats adaptats a cadascuna de les persones que atenem, el nostre equip de professionals promou i afavoreix el desenvolupament competencial i la formació professional, així com l`accessibilitat al mercat laboral.  

A més, treballem amb les empreses, oferint un servei d`intermediació i formació especialitzada àgil i adaptat a les seves necessitats. 

 

 

"SOIB Concertació Servei d`Orientació Professional" 

 

Projecte Home Balears ofereix el Programa Impuls – Itineraris integrals d`inserció i orientació laboral dirigit a persones en risc d’exclusió social, a través del programa SOIB Concertació Servei d’Orientació Professional que està promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).  

Com a centre acreditat pel SOIB (RESOP 019/01), Projecte Home Balears compta amb un equip format per 12 professionals, 8 unitats d`orientació laboral i 7 centres d`atenció ubicats en diferents punts de les Illes Balears, gestionant anualment, un total de 377 places concertades amb el Govern de les Illes Balears.  

El Programa Impuls és un servei d`acompanyament per a l`ocupació de persones en risc d` exclusió social, i especialitzat en l`atenció de persones en tractament d`addiccions amb i sense substància. Basat en el disseny d`itineraris integrals d`inserció individualitzats, l`objectiu informar i orientar les persones usuàries, a partir d`un diagnòstic de les seves necessitats i realitzant un acompanyament dissenyat per millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva contractació, donant suport a les activitats de la vida quotidiana, per desenvolupar habilitats i capacitats que facilitin el procés d`inserció i el manteniment en el món laboral.   

La metodologia de treball s`adapta a cada persona usuària: 

 

 

 

Com a requisits, els/les participants hauran d’ésser persones majors de 16 anys (edat mínima per accedir al món laboral) en risc d`exclusió social o en situació de vulnerabilitat amb dificultats especials d`inserció laboral, i trobar-se en situació d`atur o en recerca d’una millora laboral, a més d’estar inscrites al SOIB com a demandants de feina. 

 

En el cas de Projecte Home Balears, s’atendran a persones amb problemes d`addicció a les drogues o altres trastorns additius que estan o han estat en procés de rehabilitació o reinserció social a la nostra entitat, tot i que no de manera exclusiva, així com els seus familiars, l’estabilitat laboral dels quals resulta rellevant per a la persona usuària que fa el tractament. 

 

També hi podran accedir persones externes a l`entitat, que podran venir derivades per altres entitats o serveis, o bé que en sol·licitin la participació per iniciativa pròpia. 

 

Projecte Home Balears participa als Itineraris integrals promoguts pel SOIB des de fa més de 10 anys i de manera ininterrompuda. Al 2022 es van atendre a 388 persones, de les quals 262 varen fer un itinerari integral d’inserció, i un total de 119 varen aconseguir inserció laboral.

 

 

Projecte ‘Incorpora de La Caixa’

 

Projecte Home Balears forma part del programa `Incorpora de La Caixa` des de l`any 2010. Adreçat a la intermediació i l`orientació laboral amb persones en risc d`exclusió i amb empreses, aquest ofereix una xarxa de 412 entitats socials, que s`agrupen territorialment en 20 grups Incorpora i que es gestionen a través d` una coordinació tècnica. 

Actualment, a Balears, hi participem un total de 15 entitats socials, amb més de 2.000 col·laboracions amb empreses i més de 7.000 insercions laborals promogudes des de 2006. 

El treball col·laboratiu en xarxa dona resposta a les necessitats de les empreses i les persones i és clau per afavorir la seva eficiència i efectivitat. L`objectiu és promoure la inserció laboral, com a base de la integració sociolaboral en l` empresa ordinària, de les persones en situació o risc d` exclusió social, promovent: 

  • La lluita contra la pobresa i l` exclusió social. 
  • La difusió del programa d`intermediació laboral a tot el territori Balear. 
  • El coneixement de les necessitats de les empreses del nostre territori 
  • La implicació de les empreses, associacions empresarials i organismes públics, treballant per l` eficàcia i l`eficiència en la intermediació per a la inserció laboral. 

Es tracta d`un programa d` intermediació que combina de forma òptima les necessitats del teixit social i empresarial, per assegurar l` èxit de la inserció laboral a l` empresa per part de les persones beneficiàries del Programa.

Incorpora de la Fundació "la Caixa"

 

 

 

 

  

Altres iniciatives d’inserció laboral 

 

Benfet Serveis i Manteniment

 

Benfet Serveis i Manteniment neix per facilitar la inclusió social i integració laboral de persones en risc d`exclusió social, amb baix nivell d`ocupabilitat.

Mitjançant l`acompanyament en la inserció permetrem que aquestes persones puguin millorar les competències professionals, posar en pràctica les habilitats laborals i coneixements tècnics que els permetran accedir a un entorn laboral normalitzat.

Benfet Serveis i Manteniment compta, mitjançant les seves entitats promotores, amb l`experiència de més de 12 anys en el desenvolupament i execució de contractes i serveis amb entitats públiques i privades.

Oferim serveis de manteniment integral tant d`espais naturals com urbans, edificis, instal·lacions, comunitats de veïns, etc.

GUIA DIDÀCTICA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

 

Informació i contacte:

Telf. Telf. 971 793 750 (ext. 111) – 608 253 211

E-mail: benfetserveis@projectehome.com

 

Ves a projectes d` Inserció.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar