Home > Què fem

Inserció Sociolaboral

Orientació i inserció sociolaboral 

Des dels seus inicis, la nostra entitat considera que tot procés de rehabilitació ha de concloure amb un procés d’inserció social ple, que cadascú recuperi el protagonisme de la seva pròpia vida i passi a formar part activa tots els àmbits de la societat.

Les persones usuàries tenen al seu abast diferents iniciatives que s’adapten a les seves necessitats concretes d’inserció sociolaboral, algunes amb el suport d’entitats publiques i privades.

 

"Programa Impuls": Itineraris integrals d’inserció (SOIB-FSE)

 

Amb la participació del SOIB i el confinançament del Fons Social Europeu (FSE), Projecte Home Balears promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social a través del seu Programa Impuls.

El Programa Impuls és un servei d’acompanyament per a l’ocupació de persones que es troben en tractament d’addiccions, basat en el disseny d’itineraris integrals d’inserció adaptats a cada persona i dirigits a promoure la seva ocupabilitat i inserció laboral. L’objectiu és proporcionar un acompanyament especialitzat en orientació laboral que promogui la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social amb dificultats especials d’inserció, demandants d’ocupació (amb targeta DARDE activa com a demandants de feina o com a millora de feina) i que es troben en tractament d’addiccions.

La metodologia de feina s’adapta a cada persona usuària:

 • Diagnòstic individualitzat, acolliment i motivació per iniciar un itinerari d’inserció laboral i/o prelaboral. 
 • Disseny d`un itinerari individualitzat i personalitzat d`ocupació orientat a aconseguir uns objectius, compromisos i acords consensuats i planificats, dels quals s`anirà fent un seguiment. 
 • Acompanyament personalitzat en el desenvolupament de l’itinerari i en el desenvolupament d’accions d’orientació, capacitació prelaboral, assessorament i suport en el desenvolupament de gestions addicionals, entre d’altres accions. Que hi podrà incloure:
  • Acompanyament individualitzat que doni suport a accions en què la persona necessiti suport professional (tràmits, gestions per a la vida diària, desenvolupament de tasques prelaborals en sectors de treball, incorporació a un lloc de treball,etc.).
  • Orientació, assessorament i suport per a:
   • l`elaboració del CV
   • l`aplicació de tècniques per a la cerca activa d`ocupació
   • conèixer i comprendre la situació del mercat de treball, així com les polítiques actives d’ocupació i els serveis comuns i complementaris existents.
   • la formació contínua i la millora del perfil professional
   • la gestió de la mobilitat laboral
  • Capacitació, formació i entrenament en competències transversals, bàsiques i tecnicoprofessionals en format de tallers, accions formatives, entrenament i formació en lloc de treball o de sector, etc.
  • Treball en aspectes personals i socials:
   • Per promoure i facilitar factors de protecció, habilitats socials, gestió emocional i hàbits de vida saludable per a una completa integració sociolaboral
   • Per integrar la conciliació, la igualtat i l`enfocament de gènere a les activitats de la vida diària

 

Projecte ‘Incorpora de La Caixa’

 

PHB forma part, per altra banda, del programa "Incorpora de La Caixa" des de l`any 2010. Dirigit a la intermediació i l`orientació laboral amb persones en risc d`exclusió i amb empreses, aquest programa treballa la Responsabilitat Social Empresarial. 

El programa ofereix una xarxa de 407 entitats socials, que s’agrupen territorialment en 20 grups Incorpora i que es gestionen per una coordinació. Actualment, a Balears, hi participem un total de  15 entitats socials, amb més de 200 col·laboracions amb empreses i més de 7.000 insercions laborals promogudes des de 2006.

La feina col·laborativa en xarxa dona resposta a les necessitats de les empreses i les persones i és clau per afavorir-ne l’eficiència i l’efectivitat.

Incorpora de la Fundació "la Caixa"

 

Projecte ‘Insola’

El projecte d`Integració Sociolaboral per a persones amb problemes d`Addiccions (INSOLA) suposa una aposta innovadora per la inserció sociolaboral de persones desfavorides que es troben en tractament per un problema addictiu.

El projecte està emmarcat en l` Objectiu Específic 9.1.1. "Millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d`exclusió social, a través de l`activació i plans integrats i personalitzats d`inserció", de l`Objectiu Temàtic 9 "Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació", dins de les operacions finançades amb el FSE en el marc del POISES.

A més, compta amb la cofinanciació del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 a través de la convocatòria de subvencions a entitats que facin activitats d`interès general considerades d`interès social amb càrrec a l`assignació tributària de l`IRPF i de l`impost sobre societats per a l`any 2022.

El projecte INSOLA fomenta des de l’inici l’adquisició i el desenvolupament de competències que afavoreixin l’ocupabilitat en un entorn socioeconòmic que imposa una major flexibilitat en els perfils formatius i professionals, i que desfavoreix especialment al col·lectiu de persones amb problemes additius, que presenta característiques d’especial vulnerabilitat.

 

 

  

Altres iniciatives d’inserció laboral 

Benfet Serveis i Manteniment

 

Benfet Serveis i Manteniment neix per facilitar la inclusió social i integració laboral de persones en risc d`exclusió social, amb baix nivell d`ocupabilitat.

Mitjançant l`acompanyament en la inserció permetrem que aquestes persones puguin millorar les competències professionals, posar en pràctica les habilitats laborals i coneixements tècnics que els permetran accedir a un entorn laboral normalitzat.

Benfet Serveis i Manteniment compta, mitjançant les seves entitats promotores, amb l`experiència de més de 12 anys en el desenvolupament i execució de contractes i serveis amb entitats públiques i privades.

Oferim serveis de manteniment integral tant d`espais naturals com urbans, edificis, instal·lacions, comunitats de veïns, etc.

GUIA DIDÀCTICA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

 

Informació i contacte:

Telf. Telf. 971 793 750 (ext. 111) – 608 253 211

E-mail: benfetserveis@projectehome.com

 

Ves a projectes d` Inserció.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar