Què fem?

El compromís de Projecte Home Balears (PHB) amb la societat d’aquesta comunitat es concreta en oferir tractaments, perquè les persones drogodependents puguin viure una vida lliure d’addiccions.

Per donar una resposta a aquesta problemàtica, PHB s’estructura en diverses àrees de treball. Aquesta divisió permet optimitzar els recursos, tot obtenint uns elevats estàndards de satisfacció, tant pel que fa al personal laboral com en l’equip voluntari, en les persones en tractament i en les seves famílies.

 Els programes oferts tenen la finalitat que cada persona recuperi el protagonisme de la seva vida. Per això és important que entengui que el problema no rau en la substància consumida o en l’habitud abussiva, en termes de tecnologies, sinó en un mateix. L’objectiu comú dels tractaments és que cada persona assumeixi el protagonisme de la seva pròpia vida.

Per poder oferir la millor alternativa, les persones que són ateses a PHB, es disposa d’una Unitat de Diagnòstic, en la qual, un equip de professionals determina quina modalitat d’intervenció i quin programa s’ajusta millor a les necessitats de qui demanda l`ajuda.

El procés terapèutic es sustenta sobre tres pilars: la persona en tractament, l`entorn sociofamiliar i el centre. L`entorn sociofamiliar, sempre que n’hi hagi, adquireix una especial importància, ja que constitueix el nucli més proper i directe de la persona en tractament, de cara al seu procés de reinserció social i laboral.

Quan l`entorn sociofamiliar no pot acompanyar la persona en tractament en el seu procés, PHB ofereix un servei residencial per a qui no té aquest suport familiar, o per a qui és resident fora de l’illa de Mallorca.

Què oferim

Col·labora amb nosaltres

Noticies

Reobertura del Mercat de 2a mà de son Bugadelles

18 May 2020

El mercadet de 2a mà dels dissabte en el polígon de Son Bugadelles (Calvià) va iniciar de nou la seva activitat el passat [...]

LEER MÁS

Videoconferència mantinguda amb SS. MM. els Reis d`Espanya

06 Apr 2020

A instàncies de la Casa de sa Majestat el Rei, en el dia d`avui s`ha mantingut una videoconferència amb el Rei Felip VI i la [...]

LEER MÁS

Suspensió del mercat de 2ª mà de Son Bugadellas

23 Mar 2020

El mercat de 2ª mà dels dissabtes en el polígon de Son Bugadelles (Calvià) queda suspés como a [...]

LEER MÁS