Què fem?

Què fem?

El nostre compromís amb la societat es concreta en oferir tractaments perquè les persones drogodependents puguin viure una vida lliure d’addiccions.


Per donar una resposta a aquesta problemàtica, Projecte Home Balears s’estructura en àrees de [...] Veure més… →

Altres iniciatives

Altres iniciatives

Projecte Home Balears, conscient de la realitat del seu entorn, ha posat en marxa projectes més amplis que l’ajuden a complir les seves finalitats fundacionals, com són la formació, la investigació i la inserció laboral, i alhora ajudar al [...] Veure més… →

Com col·laborar?