Projecte Home Balears sempre ha apostat per la investigació i la innovació, tant en els programes terapèutics com en els de gestió. En el seu afany de millora contínua, després d’haver detectat un augment en la demanda de diferents tractaments per part dels usuaris, ha ampliat la seva oferta. Hem augmentant la qualitat de l’atenció que reben els usuaris, així com el nombre de serveis.

Projecte Home Balears disposa de programes adaptats a les necessitats de cada problemàtica personal. Per a això, compta amb un equip humà multidisciplinar format i especialitzat en una metodologia pròpia en la prevenció i tractament de drogodependències, assegurant un servei proper i humà, en el qual es consensua amb la persona en tractament la millor solució perquè aquesta recuperi la seva autonomia personal i el control de la seva pròpia vida.

Cada tractament disposa de programes determinats en els quals complir les necessitats bàsiques de cada ususari.

Aqui pots accedir a més informació sobre els nostres programes.