Home > Noticies

Perspectiva de gènere a Projecte Home Balears

La perspectiva de gènere està implícita en els valors i la filosofia de Projecte Home Balears. Començàrem a treballar de forma més especifica l`any 2002 amb l`inici de Projecte Dóna, va ser el germen de tot un procés per a conèixer, comprendre i treballar per a eliminar les desigualtats existents, tenint com a objectiu aconseguir que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats.

L`any 2010 comença la seva marxa la comissió d`igualtat, que ha contribuït al fet que la perspectiva de gènere es tradueixi en accions concretes amb les persones usuàries, començant a treballar en xarxa amb diferent recursos, donant suport i formació tant als programes terapèutics com als de prevenció.

L`any 2013 s`elabora el primer pla d`igualtat de l`entitat.

En l`actualitat, els programes terapèutics tenen una persona responsable en temes d`igualtat, per a treballar juntament amb les persones usuàries qüestions relacionades amb la temàtica. En l`equip de Ítaca, cada mes, es realitzen tallers i/o seminaris en matèria d`igualtat amb temàtiques diferents com: mites i realitats de l`amor romàntic, conceptes bàsics sobre gènere, àrea afectiva, violència de gènere, etc. A més, amb la Comissió d`Igualtat de Projecte Home Balears ens reunim per a definir objectius i àrees d`intervenció.

Aquest mes de Març les persones usuàries i l`equip terapèutic, com a activitat temàtica, hem realitzat una exposició a Ítaca, presentant a dones rellevants al llarg dels segles que han completat la història en diverses àrees, ciència, art, esport, recerca i política.

Aquest treball ens ha servit per a aprofundir en la realitat de les dones, els valors, les creences, i la importància de cuidar aspectes com la igualtat.